Modelformulier voor herroeping[dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen]

Aan:
[INVULLEN GEGEVENS]

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende

  • de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst],herroep.

Ik herroep de overeenkomst, omdat [reden herroeping, niet verplicht]

Besteld op: [datum bestelling bij diensten] [Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)] [Handtekening consument(en)] [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]