Lesstructuur volgens 3 modules!

Aangezien er bij sommige cursisten behoefte is aan herhaling van de stof en er ook behoefte is aan het langer doorgaan van de cursus en meer conversatie heb ik een systeem bedacht dat bestaat uit drie modules.

Module A, start meteen in september en bestaat uit 4 herhalingslessen.
Module B bestaat uit 20 gewone lessen (oktober-maart)
Module C 4 lessen conversatie van anderhalf uur waarin we de geleerde stof gaan toepassen. Het cursusjaar kan zo doorlopen tot eind mei.

Wanneer mensen in september nog op vakantie zijn en geen behoefte hebben aan herhaling schrijven ze zich niet in voor module A. Dit geldt ook voor onderdeel C. Uiteraard is onderdeel B wel verplicht. Ik hoop hiermee tegemoet te komen aan de wensen van de cursisten. Op deze manier beginnen dus alle cursussen begin september en wanneer je niet mee doet met de herhaling dan begin je dus begin oktober. Dit systeem vraagt wel van alle cursisten om zich weer opnieuw in beschrijven voor de cursus van je keuze waarin je aangeeft voor welke onderdelen je je inschrijft. De nieuwe beginnersgroepen beginnen in september met een nieuwe onderwijsmethode en kunnen de informatie over hun terugkomavonden vinden op de pagina van “the  flipped classroom’ pagina. Zij kunnen zich na afloop van deze cursus ook inschrijven voor de conversatielessen (module C).

Het lesschema voor het cursusjaar 2022/2023

Les Maandag Gevorderd B1 19.00h Maandag beginners A1 20.15h Maandag A1 vervolg 20.15h Woensdag gevorderd B1 19.00h Woensdag gevorderd B2 20.15h

Woensdag- ochtend 11.00h

Woensmiddag 15.30 C1 Donderdag Groep A2 19.00h Donderdag vervolg A1.2  20.15h Donderdag beginners A1.1 20.15h Donderdag Beginners A1 19.00
1 3-10 19-9 26-9 5-10 5-10 5-10 14-9 6-10 6-10 13-10 19-01
  10-10 3-10 10-10 12-10 12-10 12-10 21-9 27-10 27-10 3-11 2-02
3 24-10 24-10 31-10 26-10 26-10 26-10 28-9 10-11 10-11 17-11 16-02
4 31-10 7-11 14-11 2-11 2-11 2-11 5-10 24-11 24-11 1-12 9-03
5 7-11 21-11 28-11 9-11 9-11 9-11 12-10 8-12 8-12 15-12 23-03
6 14-11 5-12 12-12 16-11 16-11 16-11 26-10 22-12 22-12 12-1 6-04
7 21-11 19-12 9-1 23-11 23-11 23-11 2-11 12-1 19-1 26-1 20-04
8 28-11 16-1 23-1 30-11 30-11 30-11 9-11 26-1 2-2 9-2 11-05
9 5-12 30-1 6-2 7-12 7-12 7-12 16-11 9-2 16-2 23-2 25-05
10 12-12 6-3 ziek 14-12 14-12 14-12 23-11 2-3 9-3 30-3 8-06
11 19-12 20-3 27-3 11-1 11-1 11-1 30-11 30-3 23-3 13-04 22-06
12 9-1 3-4 17-4 18-1 18-1 18-1 7-12 13-04 6-4 20-4 06-07
13 16-1   24-4 inhaalles 25-1 25-1 25-1 14-12        
14 23-1     8-2 8-2 8-2 21-12        
15 30-1     15-2 15-2 15-2 11-1       Column 12 Value 16
16 6-2     1-03 1-03 1-03 18-1       Column 12 Value 17
17 13-2     8-03 8-03 8-03 25-1       Column 12 Value 18
18 20-2     22-03 22-03 15-03 22-03       Column 12 Value 19
19 6-3     29-3 29-3 22-3 29-03       Column 12 Value 20
20 20-3     5 april 5 april 29-3 5 april x     Column 12 Value 21