Privacyverklaring Tutta Lingua

Algemeen:

De website is eigendom van Tutta Lingua en wordt beheerd door Fiona Woering.
Tutta Lingua respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van u als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot de verwerking van het te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Tutta Lingua draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier, het aanmelden voor een nieuwsbrief en het verstrekken van gegevens per email (Hierbij kunt u denken aan naam en email of andere persoonsgegevens die u aan ons toestuurt).

Bent u al klant dan kan het zijn dat u, naast degenen die zich expliciet hebben aangemeld, ook een nieuwsbrief zal ontvangen. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Daarnaast wordt er bij onze dienstverlening gevraagd naar persoonsgegevens, namelijk:

-Uw voor-en achternaam

-Uw adresgegevens

-Uw telefoonnummer

-Uw e-mailadres

Voor de taalreis zal ook naar geboortedatum, geslacht en contactpersoon voor calamiteiten worden gevraagd.

Ook kan het zo zijn dat er andere persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld of ter ore komen bij het vertalen van documenten of vertolking.

Tevens hebben wij contactgegevens, waaronder, naam email en telefoonnummer in ons bezit van bedrijven die Tutta Lingua inhuurt voor Incompany trainingen of leveranciers.

Waarom heeft Tutta Lingua gegevens nodig?

Tutta Lingua verwerkt uw gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Tutta Lingua uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, meer specifiek het organiseren van taalcursussen, reizen, excursies en workshops en vertaling of vertolking.

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn, dit zowel in onze serviceverlening en verbetering daarvan, maar ook bij een eventuele afwikkeling van een klacht.

Ook hebben wij administratieve en boekhoudkundige verplichtingen en willen wij graag onze website op een juiste manier beveiligen en verbeteren.

Rechten van u als betrokkene

U kunt te allen tijde aangeven dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een email te sturen naar info@tuttalingua.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Tutta Lingua hieraan echter gehouden.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde emailadres zenden.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Tutta Lingua uw gegevens?

Tutta Lingua bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wij bewaren deze gegevens een jaar als u aangeeft wellicht verder te willen met de taalcursussen.

Tutta Lingua is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren.
Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Tutta Lingua zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en emails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Delen met anderen

Tutta Lingua verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tussen Tutta Lingua en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Tutta Lingua worden toegezien op de naleving daarvan. Tutta Lingua werkt met de volgende partijen samen:

Icloud
Vanwege de veiligheid van uw persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is worden gegevens opgeslagen en een back up gemaakt, dit wordt gedaan bij Icloud. Icloud bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Argeweb
Tutta Lingua host haar website bij Argeweb. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kunt u denken aan het invullen van een contactformulier.

Geen PC zorgen
Omdat Tutta Lingua graag wil dat uw persoonsgegevens goed beveiligd blijven werkt zij samen met Geen PC zorgen. Zij zorgen er voor dat alle software, maar ook anti virus en securitypakketten up to date zijn.

Boekhouder Beld Belastingen & Invoice2go
Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan door Boekhouder Beld Belastingen en Invoice2go.

Outlook en  LaPosta
Wij gebruiken Outlook als partij om een email aan u te verzenden, zodat wij in contact met u kunnen komen. Outlook is een onderdeel van Microsoft. La Posta gebruiken wij enkel voor het verzenden van een nieuwsbrief.

Microsoft bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Betlem Consultancy
Tutta Lingua host haar website bij Betlem Consultancy, die zorgt voor hosting en templates voor de inhoud van de website. Handelingen van de bezoeker die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. Hierbij kun je denken aan het invullen van een contactformulier.

Unique-travel, Manon Verdam Taareis reisbureau
Tutta Lingua werkt samen met Unique Travel om de taal reizen op een zo goed mogelijke manier te organiseren.

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op de door Tutta Lingua geëxploiteerde website, www.tuttalingua.nl en emailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Tutta Lingua geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Tutta Lingua is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Tutta Lingua is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Tutta Lingua worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tutta Lingua gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Tutta Lingua maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Tutta Lingua verzameld.

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Tutta Lingua heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

  • Er een verwerkersovereenkomst tussen Tutta Lingua en Google is over de Analytics gegevens.
  • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
  • De informatie niet met anderen gedeeld wordt.
  • Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Tutta Lingua geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Tutta Lingua gebruikt geen cookies waarbij u over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Beveiligen

Tutta Lingua neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tutta Lingua maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tutta Lingua verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Tutta Lingua via info@tuttalingua.nl. www. tuttalingua.nl is een website van Tutta Lingua. Tutta Lingua is als volgt te bereiken:

Postadres en vestigingsadres:

Bornerbroeksestraat 87

7621AE Borne

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon: 0654913996

E-mailadres: info@tuttalingua.nl