Als u een leeractiviteit heeft afgerond, komen de vragen die daarin voorkwamen in een MemoTraining terecht. De MemoTrainer wordt elke nacht rond twee uur speciaal voor u gegenereerd aan de hand van welke vragen goed en welke vragen fout waren beantwoordt in de cursus. De vragen worden herhaald en naarmate u de vragen goed beantwoordt, zullen de tussenpozen van die herhaling steeds groter worden. De MemoTrainer traint u dus op uw zwakke punten, door onderwerpen waar u fout op hebt gescoord te toetsen. Door hierop te trainen zal ook de kennisopname langzaamaan stijgen. Kijken hoe het werkt? Doe de demo.