Om de Italiaans lessen toch door te laten gaan in mijn leslokaal heb ik gezocht naar een oplossing en heb deze gevonden in ZOOM. Ik realiseer me dat sommige cursisten liever nog op les komen vanwege het persoonlijk contact en mijn heerlijke cappuccino maar aangezien er maar 4 leerlingen in het leslokaal passen zullen er meestal 2 leerlingen per toerbeurt de les volgen via Zoom.