Het lesschema voor het cursusjaar 2017/2018

De cursussen starten vanaf 4 september voor onderdeel A

  • Maandag Gevorderden B1 19.00-20.00
  • Maandag Half-Beginners  A1 20.15-21.15
  • Dinsdag  Beginners A1 19.00-20.00
  • Dinsdag Gevorderden A2  20.15-21.15
  • Woensdag Gevorderd A2  10.30-11.30
  • Woensdag Half-Beginners A1 19.00-20.00
  • Woensdag Gevorderd A2 20.15-21.15
  • Woensdagochtend A2 10.30-11.30

Nieuwe lesstructuur volgens 3 modules!

Aangezien er bij sommige cursisten behoefte is aan herhaling van de stof en er ook behoefte is aan het langer doorgaan van de cursus en meer conversatie heb ik een systeem bedacht dat bestaat uit drie modules.

Module A, start meteen in september en bestaat uit 4 herhalingslessen. Dit begint de eerste week in september.

Module  B bestaat uit 20 gewone lessen (oktober-maart)

Module C 4 lessen conversatie van anderhalf uur waarin we de geleerde stof gaan toepassen. Het cursusjaar kan zo doorlopen tot eind mei.

Wanneer mensen in september nog op vakantie zijn en geen behoefte hebben aan herhaling schrijven ze zich niet in voor module A. Dit geldt ook voor onderdeel C. Uiteraard is onderdeel B wel verplicht. Ik hoop hiermee tegemoet te komen aan de wensen van de cursisten. Op deze manier beginnen dus alle cursussen begin september en wanneer je niet mee doet met de herhaling dan begin je dus begin oktober. Dit systeem vraagt wel van alle cursisten om zich weer opnieuw in beschrijven voor de cursus van je keuze waarin je aangeeft voor welke onderdelen je je inschrijft. Uiteraard beginnen de nieuwe beginnersgroepen gewoon in september met een cursus van 24 lessen omdat er nog geen sprake is van herhaling. Zij kunnen zich na afloop van de cursus wel inschrijven voor de conversatielessen (module C).

Onderdeel A: 60,—

Onderdeel B: 299,—

Onderdeel C:105,—

Cursus Italiaans voor Particulieren